Make your own free website on Tripod.com

Rusplaner

 

Stortinget vedtok ved revideringen av alkoholloven i 1997 å pålegge kommunene å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner.
Denne trådte i kraft 1. jan. 1998.
Fortsatt har mange kommuner unnlatt å lage en rusplan, som har til hensikt å redusere rusbruk hos barn og unge, forebygge rusutvikling i kommunene, og komme med tiltak som skal forebygge russkader.

Arena tilbyr hjelp i kartleggingsarbeidet, samt utforming av kommunens rusplan.

Dette arbeidet vil inneholde:

bulletSpørreundersøkelse ved aktuelle skoler
bulletSpørreundersøkelse blant kommunens innbyggere.
bulletEtablere en handlingsgruppe bestående av politi, helsestasjon, sosialkontor, barnevern, psykiatrisk tjeneste, skoler, og andre involverte.
bulletKartlegging av rusbruk blant kommunens innbyggere.
bulletSkriving av rusplan, samt utarbeide tiltak i samråd med oppdragsgiver.

Vinter/våren-2000 har Arena ledet arbeidet med rus-plan for Stor-Elvdal kommune. 
Denne blir lagt ut på disse sidene til gjennomsyn så snart den er ferdigbehandlet i kommunestyret.