Make your own free website on Tripod.com

Oversikt over nye kurs

 

Tema-dag om rus og rusmidler
Tid:  Onsdag 2. oktober 2002 kl. 09.00 - 15.00
Sted: Nygård sag, Skansen, Åsnes kommune
Pris: Gratis

Temaer som vil bli belyst er:

-         Historikk
Kort gjennomgang av rusmiddelhistorien, bruk, misbruk, syn på bruker.  Utbredelse, årsak/virkning.

-         Hva er rus?
Fokus på rusopplevelsen, fysisk og psykisk.

-         Hva skjer i hjernen?
All rus foregår i hjernen.  Hvilke områder blir påvirket – og hvilke effekter har dette på kort og lang sikt?  Gjennomgang av sentralnervesystemet, hvordan cellene er bygget opp, og kommunikasjonen cellene seg i mellom

-         Hva er avhengighet?
Fysisk og psykisk avhengighet.  Hva skjer i hjernen og hvordan reagerer hjernecellene

-         Hvilke stoffer finnes?
Gjennomgang av de mest kjente stoffene som brukes

-         Hvem er i faresonen for å utvikle avhengighet?
Fokus på holdninger, ”klassiske” faresignaler, og voksnes syn…

-         Tegn og symptomer.
Hvilke symptomer bør vekke mistanke, og hvilke tegn man bør være klar over.

-         Hva sier ungdom selv?
Gjennomgang av spørreundersøkelse blant 20 unge rusbruker i alderen 15- 17 år.

-         Hva bør foreldre/fagpersonell gjøre ved mistanke?
Råd og tips til foreldre som har en gryende mistanke om at noe er ”på  gang”

-        Hvilke forebyggende tiltak virker?
Diskusjon vedr. deltakernes egne erfaringer, og kanskje noe nytenkning…