Make your own free website on Tripod.com

Nyttige Linker

 

 

Kripos

Barneombudet

Voksne for barn

Forbundet Mot Rusgift  

Landsforbundet mot stoffmisbruk

www.forebygging.no  

Rus og avhengighet

Det nytter

Sirus, Statens institutt for rusmiddelforskning

Rusterapi.no

Rusmiddeldirektoratet

Blåkors

Anonyme alkoholikere


Diverse lover:

Lov om sosiale tjenester
Lov om  barneverntjenester
Lov om barn og foreldre
Alkohol-loven
Lov om folketrygd