Make your own free website on Tripod.com

Gruppeveiledning

 

Startside

Arena gir gruppeveiledning til tenåringsforeldre innen utfordringer som grensesetting, rus, å leve med tenåring i huset, å snakke med ungdom, hva er ungdom opptatt av, hvordan møte tenåringsperioden osv.

Det er også mulighet for individuell veiledning av foreldre og ungdom i hjemmet - som tiltak hos familier som har behov for dette.

Arena gir også opplæring til faggrupper som selv ønsker å starte samtalegrupper eller drive individuell veiledning.

Hensikten med veiledning:

  • Unngå at det oppstår store konflikter i hjemmet.
  • Skape større forståelse mellom foreldre og ungdom.
  • Forhindre barnevernssaker i kommunen/bydelen.
  • Forhindre rusmisbruk hos ungdom.
  • Øke kompetansen hos foreldre.

Ved veiledning av faggrupper vil det  gå over 5 kvelder med 2 timers varighet.
Det er også anledning for dagsseminar.

Veiledningen tar utgangspunkt i hjemmeoppgaver og fellessamtaler rundt disse.  


 

Skjema for informasjonsforespørsel

Merk av for det du ønsker, og fortell oss hvordan vi kan kontakte deg.

Send informasjon om veiledningsopplegg.
Undertegnede ringer ved  anledning.
Kontakt meg umiddelbart.

Navn
Stilling
Kontor
Adresse
E-post
Telefon