Make your own free website on Tripod.com

Om Arena.

 

 

Avisutklipp 1  Avisutklipp 2  Avisutklipp 3  Avisutklipp 4  Avisutklipp 5  Avisutklipp 6  Avisutklipp 7  Avisutklipp 8  Avisutklipp 9  Avisutklipp 10

NRK-omtale 1  NRK-omtale 2  

Arena er et enmannsforetak drevet av Roger Bonsak.
Firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret med nr. 979 126 441

Roger Bonsak arbeider i dag som ruskonsulent i Våler, Åsnes og Grue kommuner.  

Av tidligere arbeidserfaring kan nevnes saksbehandling i barneverntjenesten i ca. 8 år, miljøterapeut ved institusjoner for ungdom med adferd -og rusproblemer i ca. 7 år, samt oppsøkende arbeid blant rusbrukere i Amsterdam i 2 år.

I tillegg har Arena drevet veiledning for tenåringsforeldre i ca. 6 år, samt samtalegrupper for tenåringsforeldre i forskjellige fora.
Arena driver også samtalegrupper for småbarnsfedre via helsestasjoner.
I den senere tid har tiden gått med til foredrag for helsepersonell, samt opplæring av foreldreveiledere, et arbeid som er både givende og interessant. 
I løpet av høsten og vinteren -2001 har tiden gått med til informasjon til skoler, både rus-dager for elever og egne kurs for lærere.

Rus-foredragene er i dag tatt inn i Rogaland fylkeskommunes forebyggende rusplan, som går ut på å gi informasjon til ungdomsarbeidere, lærere, sosialarbeidere og andre som jobber med barn og ungdom.

 

Arena holder til i Våler kommune i Hedmark.